PSYKOTERAPIA VIRPI NÄKKÄLÄJÄRVI KUKA OLEN PALVELUT HINNASTO YHTEYSTIEDOT AJANKOHTAISTA

KUKA OLEN

Olen erityistason psykoterapeutti
(Valviran hyväksymä,
Kelan kuntoutuspsykoterapian palveluntuottaja)
www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia.

Peruskoulutukseltani olen psykiatrinen
sairaanhoitaja ja psykodynaaminen
ryhmäpsykoterapeutti
www.suomenryhmapsykoterapia.fi.

Olen toiminut sairaanhoitajana aikuispsykiatrisessa
avo-ja sairaalahoidossa yli 20 vuotta. Päätoimeni on HUS psykiatriassa,
JMT psykiatrian poliklinikalla. Hoidan pääasiallisesti mieliala- ja
persoonallisuusongelmista, ahdistuneisuushäiriöistä sekä traumoihin liittyvistä
oireista kärsiviä asiakkaita. Tapaan työssäni myös perheitä ja verkostoja.
Hoito/terapiatyön lisäksi olen toiminut työnohjaajana ja tehnyt diagnostisia
tutkimuksia (yhteistyössä lääkärin kanssa ja lääkärin vahvistettavaksi).

Muu koulutus
• Kognitiivisen psykoterapian ja työotteen orientoiva koulutus
• Perhetyön koulutus
• EMDR­ -terapeutti   www.emdr.fi
• Täydennyskoulutusta traumojen hoidosta

Työtapani psykoterapeuttina on integratiivinen; siihen vaikuttaa
käytännön työkokemus, asiakkailta saamani palaute ja erilaisten
terapeuttisten viitekehysten yhdistely.

Ensiarvoisen tärkeää on aito, asiakkaan tarpeet huomioonottava ja
luottamuksellinen yhteistyösuhde.